Köpeklerde davranış bozukluğu – Agresyon (Saldırganlık) köpek sahibini en çok zorlayan problemlerin başında gelir.  Saldırganlık problemi hem ev içinde hem de ev dışında ciddi sorunlara sebep olabilmektedir.

Köpeklerde davranış bozukluğu saldırganlık

Köpeklerde davranış bozukluğu saldırganlık – Agresyon

Köpeklerde Agresyon (Saldırganlık) Nedir?

Saldırgan tavırlar kendini farklı şekillerde gösterir. Başka köpeklere karşı, ev içindeki ya da dışındaki bireylere karşı, yemeklere karşı saldırgan tavırlar ortaya çıkabilir. Bahçe ya da özel alanların korunmasına yönelik olarak istenen bir davranış genele yayıldığında problemleri de beraberinde getirir. Hatta ilk zamanlar övgüyle bahsedilen tutum zamanla başka insanlara ya da canlılara zarar vermeye başladığında kurtulunmak istenen davranış halini alır.

Köpeğin saldırganlık sorununa çözüm olarak ilk etapta profesyonel eğitmen desteğinde rehabilitasyon düşünülmelidir. Köpeğin cinsine göre etrafına vereceği psikolojik ve fiziksel zararların seviyesi değişebilir. Çoğu köpek sahibi rehabilitasyon yerine köpeğini kapatmayı, kilitlemeyi uygun görüyor. Onu sosyal ortamlardan uzak tutarak güvenlik tedbirlerini aldığını düşünüyor. Ancak bu davranış köpeğin daha da saldırgan tutum sergilemesine sebep verebilir.

Köpeklerde davranış bozukluğu saldırganlık; endişe, korku ve koruma içgüdüleriyle şekillenmektedir. Köpeği tecrit ederek endişelenmesine, terk edilme korkusu yaşamasına neden olunabilir. Bu durumda da onun daha sakin ve uysal olmasını beklemek doğru yaklaşım olmayacaktır. Bunun yerine profesyonel eğitmen gözetiminde planlı şekilde köpeğin uysallaşması sağlanabilir.

Lider Tavır Sergilemek

Köpeğin eğitimi sırasında lider tavır sergilenmek durumundadır. Sadece köpeklerde davranış bozukluğu saldırganlık için geçerli değil, tüm köpek eğitimlerinde sahibinin lider tavrı sergilemesi gerekmektedir. Köpek sahibinin verdiği tepkiler ve duygusal dalgalanmalar köpeğin davranışlarını da etkilemektedir. Ev içinde ya da dışarıda sergilenen davranışlarda kontrollü olmak gerekir. Yapılan bazı davranışlar onun aşırı heyecanlanmasına ve kötü alışkanlıklar sergilenmesine sebep olabilir. Eğitim sürecinde dengeli ve tutumlu bir enerji sergilemek gerekmektedir.

Köpeklerde davranış bozukluğu saldırganlık adımlarının en büyük sorun yarattığı alanlardan bir tanesi eve başka insanlar geldiğinde köpeğin sergilediği tutumdur. Evi sahiplenmesi, daha önce yaşadığı olumsuz deneyimler vb. sebepler saldırganlık göstermesine neden olabilir. Misafirlerin eve girişi sırasında köpeğinizi kapatabileceğiniz güveli bir alanın olması işe yarayabilir.

Bahçe içindeyse çevre güvenliğinin alınması gerekmektedir. Kapı, tel çit vb. önlemler yardımcı olacaktır. Çitlerin zeminde kalan yumuşak toprak bölümleri hakkında da sağlamlaştırma düşünülebilir. Yumuşak toprak onun kazması için uygun olacaktır. Sağlamlaştırılarak olumsuz olayların önüne geçilebilir.

Tutarlı Tavır Sergilemek

Yavru dönemlerinde aşırı heyecanla kapıdan içeri giren insanların üzerine atlamayı alışkanlık haline getiren köpekler büyüdüklerinde bunu üstünlük göstergesi olarak kabul edebilir. Ve ilerleyen dönemlerinde saldırganlık belirtisi olarak yer almaya başlar. Köpeklerin rehabilitasyon durumu sırasında geçici tedbirler almak faydalı olacaktır. Köpeklerde davranış bozukluğu saldırganlık başlığı altında ağızlık kullanımı önerilebilir. Sosyal ortamlarda geçici olarak kullanılması rehabilitasyon sırasında faydalı olacaktır.

Agresyon (Saldırganlık) problemi için kullanılacak ağızlık için veterinerden destek alınabilir. Piyasada farklı özelliklerde ve fiyatlarda satılan ağızlıklardan hangisinin uygun olacağına eğitmen ve veterinerle birlikte karar verilebilir. Kullanıma uygun olmayan ağızlıklar yaralanmalara yol açacağı gibi konforun bozulması sebebiyle köpeklerde saldırganlık sorununu tetikleyebilir.

Sergilenen tutarlı tavırla birlikte kullanılan doğru ekipman, rehabilitasyon sürecine katkıda bulunur. Ağızlık kullanımın köpeğin enerjisini olumsuz etkilediği de doğrudur. Ürkütücü görüntüsü olan ağızlıklar bakışları ve dolayısı ile enerjiyi de etkileyecektir.

Doğru Köpek Eğitimi

Bony’nin Yolu isimli köpek eğitim kitabında yer alan bilgiler yavru dönemden itibaren huzurlu ve dengeli hayatın oluşmasını sağlamak için yardımcı olabilir. Edinilen olumsuz davranışlar küçük yaşlarda kazanılır ve sonradan düzeltilmesi daha zor olmaktadır. O yüzden dengeli ve doğru köpek eğitimi yavru dönemlerinden başlar. Köpeklerde davranış bozukluğu saldırganlık (Agresyon) problemi genel köpek eğitimi ile oluşmadan ortadan kaldırılabilir.

Benzer Konular: